DocumentaireTHUUS KOMM'N

De documentaire titelsong 'Dan kom ik thuus' is officieel gereleased!
Beluister hem nu op je favoriete muziekspeler!

Beluister hem nu!

Dan Kom Ik Thuus

Trailer

 • Datum: 12-08-2022
 • Plaats: Lemelerveld
 • Stichting: The Society Documents Foundation
 • Leden:
  • Joey Rozendal (Voorzitter & Penningmeester)
  • Simone van Eerde (Secretaris & Bestuurslid)
  • Wim van der Meer (Bestuurslid)
  • Anique Zetzema (Bestuurslid)
 • Kvk nummer: 87168499
 • Versie: 1DEF
 • Datum oprichting stichting: 02-08-2022
 • Tel: 0628731236
 • Activiteit: 591111
 • RSIN: 864223936

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het maken van documentaires, films en documenten met maatschappelijk nut en/of impact. Het vastleggen van dit immateriële erfgoed voor de toekomstige generaties.

Waar staan we voor?

The Society Documents Foundation staat voor het maatschappelijk impact maken middels Film, Documentaire en/ of Documenten. Wij hebben geen winstoogmerk. Wij doen dit om de ‘gewone mens’ het podium te geven dat hij/zij verdiend.  Ere die ere toekomt. Door het visueel maken van subjecten wordt inzicht verkregen en gedeeld met de maatschappij. Begrip, respect en saamhorigheid creëren voor een breed publiek is onze missie.

Waar gaan we voor?

Eer geven aan mensen die wat voor de maatschappij doen. Door het maken van puur, authentiek, realistisch en verbindend materiaal hopen we mensen aan het denken te zetten en hen aan te zetten tot positief maatschappelijk verantwoord gedrag. Begrip en inzicht zal positiviteit creëren in de samenleving.

Waar geloven we in?

 • Eerlijkheid
 • Activiteit
 • Verbondenheid

Hoe pakken we het aan met het oog op alle belanghebbenden?

Denken in het collectief. Alle belanghebbenden betrekken bij de processen en daarin transparantie uitdragen. Intentie / doel / visie altijd op voorhand communiceren met betrokkenen.

Wat zijn onze doelen?

Documentaires, Films en documenten maken die dingen uitlichten / eer geven / impact maken om een positieve bijdrage te leveren aan begrip / respect / inzicht van maatschappelijke groepen / (sub)culturen / activiteiten / tradities. Het nalaten van immaterieel erfgoed.

Het eerste project staat op het punt van beginnen. Het betreft een documentaire van 90 minuten genaamd “THUUS KOMM’N” over hoe 4 inwoners van Lemelerveld (OV) allemaal op zijn/haar eigen wijze naar het traditionele Carnavalsfeest in het dorp toe werken/leven.

Er liggen ideeën genoeg voor volgende projecten.

Met welke middelen gaan we die realiseren?

Subsidies, Giften en Vrijetijd.

Beloningsbeleid: The Society Documents Foundation

De stichting heeft ten doel: het maken van documentaires, films en documenten met maatschappelijk nut en/of impact.

 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontvangen van giften en subsidies en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfkosten aan bestuursleden.
 • Bestuursleden kunnen middels het indienen van een offerte en goedkeuring van overige bestuursleden betaalde werkzaamheden voor de stichting verrichten. Werkzaamheden die door de bestuurders in de uitoefening van hun bestuurstaak verricht worden, kunnen niet bij de stichting in rekening gebracht worden.
 • Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
 • Een batig liquidatiesaldo dient te worden bestemd ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling, met een soortgelijke doelstelling, vast te stellen door het bestuur of de vereffenaars.

info@tsdfoundation.eu